Chủ đề nổi bật
03/08/2018, 10:06

jQuery Keyboard Events

Trong bài này mình sẽ tìm hiểu đến một số sự kiện liên quan đến bàn phím và ta gọi đó là keyboard events . Ứng với mỗi phím sẽ có ba sự kiện đó ...

Trong bài này mình sẽ tìm hiểu đến một số sự kiện liên quan đến bàn phím và ta gọi đó là keyboard events. Ứng với mỗi phím sẽ có ba sự kiện đó là .keydown(), .keypress() và .keyup(). Các sự kiện này thông thường sẽ áp dùng cho các thẻ của form như input, textarea, ... Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ba sự kiện này nhé.

.keydown()

Sự kiện xảy ra khi bạn nhấn phím xuống, áp dụng cho mọi phím có trên bàn phím (kể cả bàn phím ảo). Nhấn phím xuống ở đây có nghĩa là bạn nhấn xuống thì sẽ xảy ra sự kiện, còn khi thả phím ra thì lại là sự kiện khác.

Cú pháp
.keydown( handler )
Hoặc
.keydown( [eventData ], handler )

Trong đó:

 • handler là hàm sẽ thực hiện khi sự kiện xảy ra
 • eventData là dữ liệu được thêm vào của sự kiện
Ví dụ RUN
$('#age').keydown(function(){
  $('#result').html("Keydown: dữ liệu nhận được là " + $(this).val());
});

Vì là sự kiện nhấn phím xuống nên giá trị nó lấy được sẽ khuyết đi giá trị của phím đang gõ.

.keypress()

Tương tự như keydown nhưng bị giới hạn bởi nó không hoạt động trên tất cả các phím, mà nó chỉ có tác dụng với những phím có giá trị như a,b,c .... còn những phím như shift, ctrl thì không có.

Cú pháp
.keypress( handler )
Hoặc
.keypress( [eventData ], handler )

Trong đó:

 • handler là hàm sẽ thực hiện khi sự kiện xảy ra
 • eventData là dữ liệu được thêm vào của sự kiện
Ví dụ RUN
var time = 0;
$('#age').keypress(function(){
  time++;
  $('#result').html("Keypress: lần thứ " + time + ". Giá trị nhận được là " + $(this).val());
});

Vì là sự kiện nhấn phím xuống nên giá trị nó lấy được sẽ khuyết đi giá trị của phím đang gõ.

.keyup()

Ngược hoàn toàn với keydown và keypress, keyup là sự kiện khi bạn nhả phím thay vì là nhấn phím xuống như hai sự kiện trên.

Cú pháp
.keyup( handler )
Hoặc
.keyup( [eventData ], handler )

Trong đó:

 • handler là hàm sẽ thực hiện khi sự kiện xảy ra
 • eventData là dữ liệu được thêm vào của sự kiện
Ví dụ RUN
var time = 0;
$('#age').keyup(function(){
  time++;
  $('#result').html("Keyup lần thứ " + time + ". Giá trị nhận được là " + $(this).val());
});

Vì là sự kiện nhả phím ra nên giá trị nó lấy được sẽ chứa toàn bộ dữ liệu, kể cả phím đang nhả.

Lời kết

Qua bài này mình đã giới thiệu xong cú pháp và cách sử dụng của ba sự kiện thuộc nhóm Keyboard Event đó là keydown(), keyup()keypress(). Mỗi sự kiện sẽ có một chút khác nhau nên bạn cần phải hiểu rõ thì mới áp dụng mới chính xác.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

Hiệu ứng trong jQuery

jQuery cung cấp một giao diện đơn giản để thực hiện các loại hiệu ứng tuyệt vời đa dạng. Các phương thức jQuery cho phép chúng ta áp dụng nhanh chóng các hiệu ứng phổ biến với cấu hình tối thiểu. Chương này sẽ bàn luận tất cả phương thức jQuery quan trọng để tạo các Visual Effect. Hiển ...

Cơ bản về jQuery

jQuery là một Framework được xây dựng dựa trên các tính năng của JavaScript. Vì thế trong khi phát triển các ứng dụng sử dụng jQuery, bạn có thể sử dụng tất cả các hàm và các tính năng khác được bổ trợ trong JavaScript. Chương này sẽ giải thích hầu hết khái niệm cơ bản thường được sử dụng ...

jQuery Ajax

AJAX là từ viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML và công nghệ này giúp chúng ta tải dữ liệu từ Server mà không cần Refresh trình duyệt. Nếu bạn cảm thấy mới mẻ với AJAX, mình đề nghị bạn nên truy cập trang: Ajax Tutorial trước khi theo dõi những gì được đề cập trong chương này. ...

Plugins trong jQuery

Plug-in là một phần của code được viết theo một JavaScript file chuẩn. Những file này cung cấp các phương thức jQuery hữu ích mà có thể được sử dụng cùng với các phương thức jQuery Library. Có rất nhiều jQuery plug-in có sẵn để bạn có thể tải về từ kho lưu tại: http://jquery.com/plugins. ...

Xử lý sự kiện trong jQuery

Chúng ta có khả năng tạo các trang web động bởi sử dụng các Sự kiện (Event). Các sự kiện là các hành động mà có thể được phát hiện bởi ứng dụng web của bạn. Sau đây ví dụ một số sự kiện: Khi các sự kiện này được kích hoạt, bạn có thể sử dụng các hàm custom để phản hồi bất kỳ những gì ...

Thao tác DOM trong jQuery

jQuery cung cấp các phương thức để thao tác với DOM một cách cực kỳ hiệu quả. Bạn không cần viết những đoạn code quá dài để sửa đổi giá trị thuộc tính của bất kỳ phần tử nào hoặc để trích (extract) các đoạn HTML code từ một thẻ p hoặc div. jQuery cung cấp các phương thức như .attr(), ...

Thuộc tính trong jQuery

Một số thành phần cơ bản nhất, chúng ta có thể thao tác với các phần tử DOM, là các đặc tính và các thuộc tính được gán cho các phần tử đó. Hầu hết những thuộc tính này là có sẵn thông qua JavaScript như là các thuộc tính DOM node. Một số thuộc tính phổ biến hơn là: Xem xét đoạn HTML ...

CSS Selector trong jQuery

Thư viện jQuery hỗ trợ gần như tất cả các Selector trong Cascading Style Sheet (CSS), khi đã được đề cập trên World Wide Web Consortium. Sử dụng thư viện jQuery, các nhà lập trình có thể nâng cấp các Website của họ mà không cần lo lắng về các trình duyệt và phiên bản của nó, miễn là các ...

jQuery là gì

jQuery là gì? jQuery là một thư viện kiểu mới của JavaScript, được tạo bởi John Resig vào năm 2006 với một phương châm tuyệt vời: Write less, do more - Viết ít hơn, làm nhiều hơn . jQuery làm đơn giản hóa việc truyền tải HTML, xử lý sự kiện, tạo hiệu ứng động và tương tác Ajax. Với ...

Truy cập DOM trong jQuery

jQuery là một công cụ vô cùng mạnh mẽ. Nó cung cấp các phương thức đa dạng để truy cập DOM (DOM Traversal Method), giúp chúng ta chọn các phần tử trong một tài liệu một cách ngẫu nhiên hoặc theo phương thức liên tục. Hầu hết DOM Traversal Method không sửa đổi đối tượng jQuery và chúng được ...