14/09/2018, 22:04

Toán tử và biểu thức của php

Toán tử và biểu thức của php

1,Toán tử gán 

- Đây là toán tử thông dụng nhất trong mọi ngôn ngữ, ta dùng dấu = để gán giá trị cho một biến bất kỳ nào đó.

VD :

2, Biểu thức số học

Biểu thức là một tổ hợp các toán hạng và toán tử. Toán tử thực hiện các thao tác như cộng, trừ, nhân, chia, so sánh, … Toán hạng là những biến hay là những giá trị mà các phép toán được thực hiện trên nó. Ví dụ $a + $b thì $a và $b được gọi là toán hạng, dấu + được gọi là toán tử, cả 2 kết hợp lại thành một biểu thức ($a + $b).

VD

3,Toán tử quan hệ

Toán tử quan hệ cũng là một định nghĩa trong bài toán tử và biểu thức trong php, được dùng để kiểm tra mối quan hệ giữa hai biến hay giữa một biến và một hằng số. Ví dụ kiểm tra 2 biến $a và $b xem biến nào lớn hơn ta làm như sau: ($a > $b) và kết quả của biểu thức này sẽ trả về kiểu boolean TRUE hoặc FALSE.Để so sánh 2 toán hạng ta làm như sau ($a == $b). Các bạn lưu ý rằng phép toán mà có 1 dấu bằng là phép gán, còn 2 dấu bằng là phép so sánh. Ta có bảng như sau.

VD

-  Toán Tử Quan Hệ === dùng để so sánh giá trị giữa các biến và hằng đúng theo giá trị và kiểu dữ liệu của nó, nếu ta sử dụng 2 dấu bằng == để so sánh ($a == $b) thì lúc này $a và $b chỉ so sánh giá trị và trả về true nếu $a bằng $b.

Giả sử $a = ’123′ là kiểu string, $b = 123 là kiểu int thì phép ($a == $b) cho kết quả là true, còn phép ($a === $b) sẽ cho kết quả là false vì 2 biến tuy giá trị bằng nhau nhưng không cùng kiểu dữ liệu.

3,Toán tử luận lý
Toán tử luận lý là ký hiệu dùng để kết hợp hay phủ định biểu thức có chứa các toán tử quan hệ, những biểu thức dùng toán tử luận lý trả về giá trị TRUE hoặc FALSE.Ta có bảng sau.
 
VD
 
- Đây là 1 số các ví dụ đơn giản để các bạn có thể hiểu được các toán tử.
- Mình có thêm câu hỏi cho các bạn  ( 7 > 5 && (8 < 10)  OR !(5 < 3) && !(-5 > 1) || 10 == 10 ) là true hay false .Hẹn các bạn trong các bài viết tiếp theo,có gì thắc mắc các bạn hãy comment bên dưới nhé :)
Bài liên quan

Vòng lặp và biểu thức điều kiện trong PHP

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp và cấu trúc điều khiển trong PHP, bài này khai thác cơ bản, cách thức khai báo và áp dụng chúng vào trong lập trình web. Vòng lặp for: Là lệnh lặp 1 khối lệnh với số lần lặp nhất định. Khối lệnh có thể là lệnh php hoặc code html. Nếu khối lệnh chỉ gồm ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:00 ngày 05/10/2018

Bài 3: Toán tử và biểu thức trong PHP

Bài 3: Toán tử và biểu thức trong PHP Đối với mọi ngôn ngữ lập trình, toán tử và biểu thức luôn là những kiến thức cơ bản được sử dụng để xử lý các thao tác trong giai đoạn lập trình. Và PHP cũng không ngoại lệ, chúng vẫn có những kiến trúc cơ bản như một ngôn ngữ lập trình ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:13 ngày 19/09/2018

Toán tử và biểu thức của php

Toán tử và biểu thức của php

Bui Anh Tu viết 22:04 ngày 14/09/2018

Tìm hiểu toán tử và biểu thức trong php

Hướng dẫn khai báo biến và hằng số trong php Tổng hợp các kiểu dữ liệu trong php Câu lệnh điều kiện if else trong php Câu lệnh điều kiện switch case trong php Toán tử và biểu thức luôn là kiến thức cơ bản được sử lý các thao tác trong giai đoạn lập trình, vậy trong bài này chúng ta ...

Trần Trung Dũng viết 17:13 ngày 04/09/2018

Toán tử ++ và Toán tử -- trong JavaScript

1) Toán tử ++ - Toán tử ++ được dùng để tăng giá trị của biến lên một đơn vị. Ví dụ <script> var a = 100; var b = 998; ++a; //Giá trị của biến a sẽ là 101 ++b; //Giá trị của biến b sẽ là 999 </script> Xem ví dụ - Toán tử ++ được chia làm hai ...

Hoàng Hải Đăng viết 10:48 ngày 18/08/2018
+3