Cài đặt phần mềm cần thiết cho học lập trình web

Trong chủ đề này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số phần mềm cơ bản để sử dụng trong có trình lập trình web với ngôn ngữ PHP, HTML, CSS, Javascript. Đây là các phần mềm cần có để các bạn có thể bắt đầu lập trình web. Xin mời các bạn cùng tham khảo .

Tạo server ảo

 • Xampp
 • Wamp

Editor soạn thảo code

 • Notepad++
 • Sublime text
 • Dreamweaver
 • Netbean
 • phpStorm
 • phpDesigner
 • Sublime text 

Phần mềm thiết kế

 • Photoshop

Phần mềm kết nối server

 • FileZilla

 

Trên đây là danh sách các phần mềm cơ bản chúng ta sẽ cài đặt (mỗi một loại chúng ta cài 1 vài phần mềm). Các hướng dẫn cài đặt chi tiết mình sẽ viết trong các bài hướng dẫn cài đặt cụ thể từng phần mềm.