Lập trình di động với React Native

Trong chủ đề này mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình di động với React Native từ cơ bản đến nâng cao. Xin mời các bạn cùng tham khảo.

1. Cài đặt môi trường đối với android/ios

- Cài đặt 1 số phần mềm cần thiết trước khi học react native.

- Cài đặt môi trường cho từng nền tảng android / ios.

2. React Native code conventions

- Tìm hiểu các quy tắc trong react native nói riêng và trong js nói chung.

3. Một số ví dụ

- Một số ví dụ trong lập trình React Native