Hoạt động của Pham Dat

 • Pham Dat đã đăng 1 bài viết
  Promise trong Javascript

  Vậy promise sinh ra để xử lý kết quả của một hành động cụ thể, kết quả của mỗi hành động sẽ là thành công hoặc thất bại và Promise sẽ giúp chúng ta giải quyết câu hỏi "Nếu thành công thì làm gì? Nếu thất bại thì làm gì?". Cả hai câu hỏi này ta gọi là một hành động gọi lại (callback action).

  Xem thêm Bình luận 23:45 ngày 09/11/2018
 • Pham Dat đã đăng 1 bài viết
  Sự kiện trong javascript

  Sự kiện là những hành động do người dùng hoặc hệ thống gây ra. Các hành động do người dùng gây ra có thể là di chuyển chuột, nhấn chuột, nhả chuột, nhấn phím, nhả phím, copy, kéo giãn cửa sổ, di chuyển cửa sổ v.v... Các sự kiện do hệ thống gây ra có thể là nạp tài liệu, đóng cửa sổ v.v...

  Xem thêm Bình luận 23:28 ngày 02/11/2018
 • Pham Dat đã đăng 1 bài viết
  Các phương thức xử lý mảng trong Javascript

  Trong JavaScript đã tích hợp sẵn các phương thức dùng để xử lý mảng. Với các phương thức này, ta có thể làm được những công việc như: chuyển một mảng về dạng chuỗi, thêm hoặc xóa các phần tử mảng, ghép các mảng lại với nhau, . . .

  Xem thêm Bình luận 22:53 ngày 26/10/2018
 • Pham Dat đã đăng 1 bài viết
  Giới thiệu Vue.js

  Trong bài này, mình sẽ không tập trung đi sâu vào nghiên cứu Vuejs là gì nữa, hay cách sử dụng nó thế nào? Mà mình sẽ giới thiệu với các bạn về Vue Router.

  Xem thêm Bình luận 22:36 ngày 12/10/2018