Bài viết của ngathien

Hiệu quả của hợp chất điện phân từ sắt và carbon

Hiệu quả của hợp chất điện phân từ sắt và carbon

Tác giả: ngathien viết 17 giờ trước chỉnh sửa

Ảnh hưởng của bê tông chịu lửa với ngành sản xuất VLXD

Ảnh hưởng của bê tông chịu lửa với ngành sản xuất VLXD

Tác giả: ngathien viết 17 giờ trước chỉnh sửa

Những điều ít người biết về đèn muối năng lượng

Những điều ít người biết về đèn muối năng lượng

Tác giả: ngathien viết 3 ngày trước chỉnh sửa

Tìm hiểu phương pháp tái chế hiệu quả bê tông

Tìm hiểu phương pháp tái chế hiệu quả bê tông

Tác giả: ngathien viết 3 ngày trước chỉnh sửa

Tăng hiệu suất xử lý nước thải đô thị với màng lọc sinh học

Tăng hiệu suất xử lý nước thải đô thị với màng lọc sinh học

Tác giả: ngathien viết 4 ngày trước chỉnh sửa

Tìm hiểu về Cacbonat hóa bê tông

Tìm hiểu về Cacbonat hóa bê tông

Tác giả: ngathien viết 4 ngày trước chỉnh sửa

Áp dụng kỹ thuật in 3D vào công nghệ năng lượng mặt trời

Áp dụng kỹ thuật in 3D vào công nghệ năng lượng mặt trời

Tác giả: ngathien viết 5 ngày trước chỉnh sửa

Kết quả đáng kinh ngạc về độ bền vững của bê tông gai dầu

Kết quả đáng kinh ngạc về độ bền vững của bê tông gai dầu

Tác giả: ngathien viết 5 ngày trước chỉnh sửa

Dự trữ năng lượng sạch với mẫu pin mới

Dự trữ năng lượng sạch với mẫu pin mới

Tác giả: ngathien viết 6 ngày trước chỉnh sửa

Khó xác định hệ số giãn nở nhiệt của bê tông

Khó xác định hệ số giãn nở nhiệt của bê tông

Tác giả: ngathien viết 6 ngày trước chỉnh sửa
1 2 3 4 .. > >>