Bài viết của Trịnh Tiến Mạnh

Hơn 20 cách Save File bằng VBA Code cực kì đơn giản - ự học Excel VBA

Trong bài này mình sẽ đưa ra 20 cách lưu file (Save File) bằng lệnh VBA, phương pháp này thường dùng để thay thế cho cách làm thủ công, đó là nhấn phím tắt Ctrt + S hoặc click File -> Save. Để tránh trường hợp người dùng quên lưu lại nội dung các file Excel đã mở thì ta sẽ sử dụng hai lệnh ...

Tác giả: Trịnh Tiến Mạnh viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

ổng hợp các bài tập VBA căn bản (có lời giải) - ự học Excel VBA

Trong bài này mình sẽ tổng hợp những bài tập VBA căn bản có lời giải và hướng dẫn chi tiết, những bài thực hành này dựa trên kiến thức căn bản trong series tự học VBA này. Trong phần này mình chỉ hướng dẫn những thao tác rất đơn giản để các bạn làm quen với Macro, thao tác với những Object của ...

Tác giả: Trịnh Tiến Mạnh viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

UserForm trong VBA: Cách tạo và sử dụng Form Excel - ự học Excel VBA

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng UserForm trong VBA, đây là một tính năng rất hay của lập trình Excel, nó giúp ta tạo ra những form nhập dữ liệu một cách nhanh chóng. Chắc chắn bạn đã từng sử dụng những ứng dụng trên Windows như, phần mềm gõ văn bản, phần mềm diệt virus, ... thì giao ...

Tác giả: Trịnh Tiến Mạnh viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Cách dùng Spin Button trong VBA - ự học Excel VBA

Hướng dẫn cách sử dụng Spin Button trong VBA, đây là một đối tượng thuộc nhóm ActiveX Control của VBA. Spin Button là loại button dùng để tăng hoặc giảm giá trị của một số trong một khoảng MIN - MAX nào đó. Ta thường sử dụng nó trong trường hợp bạn muốn người dùng sử dụng button để thay đổi số ...

Tác giả: Trịnh Tiến Mạnh viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Cách dùng Option Button trong VBA - ự học Excel VBA

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng Option Button trong VBA, đây là một đối tượng thuộc nhóm ActiveX Controls của VBA. Nếu bạn cần thiết kế form dữ liệu có nhiều tùy chọn nhưng người dùng chỉ được phép chọn một cái duy nhất thì Option Button VBA là một sự lựa chọn rất tốt. Trước khi tìm ...

Tác giả: Trịnh Tiến Mạnh viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Cách dùng CheckBox trong VBA - ự học Excel VBA

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng CheckBox trong VBA, đây là một đối tượng thuộc ActiveX Control được sử dụng rất nhiều khi lập trình VBA. CheckBox sẽ hiển thị ở dạng hộp kiểm giúp tạo ra nhiều sự lựa chọn cho người dùng. Thông qua nó bạn có thể hỏi người dùng về một số thông tin cố ...

Tác giả: Trịnh Tiến Mạnh viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Cách dùng ComboBox trong VBA - ự học Excel VBA

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng ComboBox trong VBA, đây là đối tượng nằm trong nhóm ActiveX Controls của Excel VBA. ComboBox sẽ hiển thị ở dạng danh sách, nhưng nó không show ra toàn bộ như ListBox. Dữ liệu sẽ được ẩn và chỉ khi nào bạn click vào ComboBox thì nó mới xổ dữ liệu ra, ...

Tác giả: Trịnh Tiến Mạnh viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Cách dùng ListBox trong VBA (ActiveX Control) - ự học Excel VBA

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng ListBox trong VBA, đây là một đối tượng nằm trong nhóm ActiveX Controls của Excel VBA. ListBox sẽ hiển thị dạng một danh sách, và người dùng có thể chọn dữ liệu trong danh sách đó. Ví dụ bạn thiết kế cho form nhập liệu có thông tin tùy chọn tỉnh thành, ...

Tác giả: Trịnh Tiến Mạnh viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Cách dùng Textbox trong VBA (ActiveX Control) - ự học Excel VBA

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng TextBox trong VBA, đây là đối tượng dùng để lấy thông tin từ người dùng nhập vào. Ví dụ, bạn xây dựng chức năng thêm thành viên gồm các thông tin (tên đăng nhập, mật khẩu) thì sẽ cần 2 textbox để người dùng nhập vào. ...

Tác giả: Trịnh Tiến Mạnh viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Command Button trong VBA (Active X Controls) - ự học Excel VBA

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng Command Button trong VBA, đây là một đối tượng thuộc nhóm ActiveX Controls, được sử dụng để giúp người dùng ra lệnh và tạo ra những hành động. Command Button được sử dụng rất nhiều khi bạn lướt web. Ví dụ bạn cần đăng nhập vào Facebook thì sẽ thấy có ...

Tác giả: Trịnh Tiến Mạnh viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa
1 2 3 4 .. > >>