Khai báo biến và hằng số trong php - Bài 01

Bất kì một ngôn ngữ lập trình nào đều có khái niệm biến và hằng số và php cũng không ngoại lệ, đây là kiến thức nền tảng trong lập trình mà hầu như lập trình viên nào cũng phải học đầu ...

Bất kì một ngôn ngữ lập trình nào đều có khái niệm biến và hằng số và php cũng không ngoại lệ, đây là kiến thức nền tảng trong lập trình mà hầu như lập trình viên nào cũng phải học đầu tiên. Nên trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu khái niệm thế nào là biến và hằng số.

1. Chương trình "Hello World"

Khi bạn học một ngôn ngữ bất kì thì chương trình in ra màn hình chữ “Hello World!” luôn là bài tập đầu tiên mà bạn phải làm. Để xuất một chuỗi ra màn hình bạn dùng cú pháp lệnh sau:

<?php echo "Hello World!"; ?>

Ví dụ: Xuất ra dòng chữ “Chào Mừng Các Bạn Đến Với code24h.com

Bước 1: Bạn mở Server Xampp lên, nếu bạn chưa biết nó là gì thì đọc bài này “Hướng dẫn cài đặt Xampp Server ”.

Bước 2: Bạn tạo file hello.php nằm trong thư mục htdocs của Server.

Bước 3: Theo quy tắc ở trên ta sẽ làm như sau:

<?php echo 'Chào Mừng Các Bạn Đến Với code24h.com'; ?>

Hoặc

<?php echo "Chào Mừng Các Bạn Đến Với code24h.com"; ?>

Sự khác biệt ở 2 đoạn mã này là đoạn thứ nhất mình khai báo biến và dùng dấu nháy đơn để bao quanh chuỗi, còn đoạn thứ 2 mình dùng dấu nháy kép, cả 2 đều có kết quả tương đương nhau nhưng luận về tốc độ thì dấu nháy đơn sẽ chạy nhanh hơn dấu nháy kép vì với dấu nháy kép trình biên dịch sẽ mất thêm một bước kiểm tra chuỗi bên trong có biến nào không.

Bước 4: Mở trình duyệt gõ vào đường dẫn localhost/hello.php. Nếu bạn làm đúng thì kết quả nó sẽ xuất ra là “Chào Mừng Các Bạn Đến Với code24h.com”.

2. Ghi chú

 

Trong dòng lệnh code php đôi khi ta muốn thêm những lời giải thích ý nghĩa của dòng lệnh đó để sau này nhìn vào dễ hiểu hơn. Nhưng với trình biên dịch thì nó sẽ chạy tất cả các đoạn code nằm bên trong thẻ mở <?php và thẻ đóng ?>, nếu chúng ta gõ lung tung thì trình biên dịch sẽ báo sai vì không đúng với cú pháp PHP. Vì thế  trước khi tìm hiểu biến và hằng số trong php chúng ta tìm hiểu cú pháp ghi chú trước.

PHP hỗ trợ cho chúng ta hai cách để ghi chú đó là:

  • Ghi chú cho 1 dòng:  // noi dung can ghi chu
  • Ghi chú cho nhiều dòng: /*noi dung can ghi chu*/

Ví dụ:

<?php
echo 'Chào Mừng Các Bạn Đến Với code24h.com'; // dòng ghi chú
/*Hoặc dòng ghi chú*/
?>

3. Khai báo biến số trong php

Biến là một định danh, nó dùng để lưu trữ các giá trị và nó có thể dùng phép gán để thay đổi giá trị. Cú pháp của biến bắt đầu bằng dấu đô la $ và tiếp theo là các chữ, số, dấu gạch dưới. Ký tự đầu tiên của tên biến phải là chữ hoặc là dấu gạch dưới, không được là số.

Ví dụ:

<?php
$sinhvien = '; //đúng
$_sinh_vien = '; //đúng
$sinh_vien90 = '; //đúng
$90sinhvien = '; //sai
?>

PHP là một ngôn ngữ có phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ:  $sinhvien khác $SinhVien

Gán giá trị cho biến

Để gán giá trị cho biến ta dùng toán tử phép gán =.

Ví dụ:

$hello = 'Hello Word';

4. Hiển thị giá trị của biên ra màn hình

Thay vì xuất trực tiếp chuỗi thì ta xuất giá trị của biến ra màn hình.

Ví dụ:

<?php
$sinhvien = 'Nguyen Van A';
echo $sinhvien; // Xuất ra màn hình
?>

5. Khai báo hằng

Hằng cũng là một biến nhưng bạn không thể thay đổi giá trị của nó. Tuy nhiên cách khai báo biến và hằng số thì lại khác nhau.

Cú Pháp: define(‘ten_hang’, ‘gia_tri’);

Trong đó:

  •  define: hàm tạo biến hằng
  •  ten_hang: là tên biến hằng
  •  gia_tri: giá trị của hằng
<?php
/* Tạo một hằng số có tên là SDT và gán giá trị cho nó là 0909090909*/
define('SDT', '0909090909');
echo SDT; // xuất ra màn hình giá trị của hằng.
?>

6. Lời kết

Trong bài này tôi hy vọng các bạn hiểu được cách khai báo và sử dụng biến và hằng số trong ngôn ngữ php, đây là nền tảng để các bạn có thể theo dõi các bài tiếp theo nên tôi mong các bạn nắm vững trước khi next qua bài mới nhé. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các kiểu dữ liệu trong php.

 

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

Khai báo biến và nhập, xuất số, chuỗi trong C

Chào mọi người, hôm nay là bài đầu tiên cho chuyên mục này cũng xin giới thiệu lun. Chuyên mục này tạo ra nhầm chia sẽ cách lập trình cơ bản bằng ngôn ngữ C của mình. Ở đây tôi không nói nhiều về lý thuyết (mà cũng chẳng bít đâu mà nói) hii.. Tôi chỉ coi trong thực hành, đôi lúc làm thực hành ...

Bùi Văn Nam viết 10:59 ngày 05/10/2018

[BÀI 3] KHAI BÁO BIẾN VÀ HẰNG TRONG PHP

Để lập trình được thì việc đầu tiên ta phải hiểu được các khái niệm cơ bản đầu tiền là biến và hằng số. Do vậy, chúng ta cùng đi tìm hiểu các khái niệm cơ bản đó sau đây. Biến chứa dữ liệu, được xem là vùng nhớ dữ liệu tạm thời, có thể thay đổi được giá trị. Trong lập trình C, khi thực hiện ...

Trần Trung Dũng viết 17:00 ngày 04/10/2018

Bài 4: Hằng Số Trong PHP

Hằng số là một tên hoặc một identifier(một kiểu dữ liệu, một biến) có giá trị đơn giản. Giá trị của hằng số không thay đổi trong thời gian thực thi chương trình. Mặc định thì chúng ta sẽ đặt tên cho hằng số bắt đầu chữ hoa, hoặc nên chữ hoa hết, điều này cũng đúng khi các bạn tiếp xúc với ...

Vũ Văn Thanh viết 15:29 ngày 01/10/2018

Hướng dẫn khai báo biến và hằng số trong php

Hướng dẫn cách cài đặt vertrigo server Tổng hợp các kiểu dữ liệu trong php Tìm hiểu toán tử và biểu thức trong php Ngôn ngữ lập trình nào cũng đều có khái niệm biến và hằng số. Trong PHP cũng vậy. Dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm thế nào là biến và hằng số. Ngôn ngữ lập ...

Vũ Văn Thanh viết 17:10 ngày 04/09/2018

Tìm hiểu biến và khai báo biến trong Javascript

Javascript là gì? Tìm hiểu về Javascript Tìm hiểu các hàm alert() – confirm() – prompt() trong Javascript Tổng hợp toán tử toán học và toán tử gán trong Javascript Toàn bộ biến và khai báo biến trong Javascript mà bạn được tìm hiểu rất dễ học, song hành là các bản demo giúp bạn hình ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:52 ngày 04/09/2018
0