Lập trình javascript

Trong chủ đề này mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình javascript căn bản.

Trong chủ đề này mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình javascript căn bản.

Console không chỉ có log!

Console là một công cụ mà bất cứ lập trình viên nào cũng biết. Nó giúp chúng ta debug tìm và sửa các lỗi của ứng dụng. Tuy nhiên console có rất là nhiều các phương thức khác nhau và rất hữu ích. Trong bài này các bạn cùng mình tìm hiểu các phương thức của console nhé.

Nguyễn Dũng viết 16:26 ngày 09/11/2018