01/10/2018, 16:36

Bài 07: Hướng dẫn quản trị MongoDB bẳng RockMongo

1. Hướng dẫn cài đặt RockMongo Bước 1: Các bạn truy cập: http://rockmongo.com/downloads , để tải bản cài đặt mới nhất của mã nguồn này. Hoặc bạn có thể tải về từ https://github.com/iwind/rockmongo Bước 2: Sao chép mã nguồn vừa tải về vào thư mục htdocs(www) của web ...

1. Hướng dẫn cài đặt RockMongo

Bước 1: Các bạn truy cập: http://rockmongo.com/downloads, để tải bản cài đặt mới nhất của mã nguồn này.

Hoặc bạn có thể tải về từ https://github.com/iwind/rockmongo

Bước 2: Sao chép mã nguồn vừa tải về vào thư mục htdocs(www) của web server (hiện tại mình đang sử dụng xamp), ở đây mình tạo một thư mục rockmongo ở trong htdocs(www) nên đường dẫn truy cập sẽ có được là: http://localhost/rockmongo

Nếu truy cập vào rockmongo mà gặp thông báo như sau: “To make things right, you must install php_mongo module.” thì điều này có ý nghĩa rằng, bạn chưa cài đặt driver hỗ trợ giao tiếp, làm việc với mongodb trên PHP.  Để cài đặt driver bạn truy cập https://s3.amazonaws.com/drivers.mongodb.org/php/index.html tải một bản về, sau đó copy vào thư mục ext và thêm đoạn sau vào php.ini như hình dưới đây:

extension=php_mongo.dll

Lưu ý: Bạn cần chọn đúng phiên bản phù hợp với version window bạn sử dụng.

Bước 3: Mặc định tài khoản và mật khẩu đăng nhập vào rockMongo là: admin, thông tin thiết lập nằm trong trong tập tin “config.php” bạn có thể thay đổi tại dòng này:

$MONGO["servers"][$i]["control_users"]["admin"] = "admin";

2. Hướng dẫn sử  dụng

Bạn truy cập bằng  đường link http://localhost/rockmongo. và tiến hành đăng nhập bằng các  thông tin bạn đã config.

1. Tạo CSDL mới trong RockMongo

Để có thể tạo được cơ sở dữ liệu trong RockMongo bạn truy cập vào Tab “Databases” > “Create new database” > nhập tên CSDL > bấm “Create” là CSDL mới của bạn sẽ được tạo ra như hình sau:

2. Tạo Collection mới trong RockMongo

Trong MongoDB khái niệm Table của RDBMS được thay bằng Collection có nghĩa là tập hợp các bản ghi dữ liệu, để tạo được collection điều đầu tiên là bạn cần có một CSDL được tạo ra trước đó. Truy cập vào tên CSDL cần tạo thông qua thanh điều hướng bên trái > Chọn “New Collection” > Nhập tên Collection > Bấm “Create” là ngay lập tức collection sẽ được tạo ra.

3. Tạo mới một document.

Trong MongoDB khái niệm Record(Row) của RDBMS được thay bằng Document có nghĩa là tập hợp các column(cột), để tạo được document điều đầu tiên là bạn cần có một Collection được tạo ra trước đó. Truy cập vào tên Collection cần tạo thông qua thanh điều hướng bên trái > Chọn “Collection” > Nhập nội dung document > Bấm “Save” là ngay lập tức document sẽ được tạo ra.

Lưu ý: RockMongo hỗ trợ bạn hai loại dữ liệu đầu vào là JSON và Array. Và trong một document chỉ hỗ trợ nhập dữ liệu đầu vào duy nhất một loại(Không hỗ trợ cả JSON & Array).

3. Lời kết:

Như vậy là các bạn đã biết cách cài đặt và sử dụng rockMongo để quản trị CSDL MongoDB ở mức cơ bản. Trong các bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn nhiều hơn.

0