Bài viết của Trần Trung Dũng

Lệnh LIKE và NOT LIKE trong Oracle - Oracle căn bản

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách xử lý tìm kiếm dữ liệu gần giống với LIKE trong Oracle, đây là lệnh cho phép bạn so sánh dữ liệu gần giống, rất hữu ích ở một số trường hợp cần xử lý truy vấn tìm kiếm. 1. Lệnh LIKE trong Oracle LIKE được dùng ở lệnh WHERE, nó cho phép bạn định dạng dữ ...

Tác giả: Trần Trung Dũng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

ìm hiểu BETWEEN trong Oracle - Oracle căn bản

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh BETWEEN trong Oracle, nó dùng đê kiểm tra điều kiện trong một khoảng nào đó, có thể là một khoảng các số tự nhiên, một khoảng ngày tháng ... 1. Lệnh BETWEEN trong Oracle Lệnh này thường được sử dụng trong SELECT là chính, và nếu bạn có viết function hay ...

Tác giả: Trần Trung Dũng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

ìm hiểu IN và NOT IN trong Oracle - Oracle căn bản

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một lệnh dùng để kiểm tra điều kiện đó là WHERE IN, lệnh này dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một danh sách hay không. Lệnh IN có hai cách dùng, thứ nhất là IN và thứ hai là NOT IN, với IN thì kiểm tra giá trị có xuất hiện trong danh sách hay không và ...

Tác giả: Trần Trung Dũng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

hêm nhiều điều kiện với AND và OR trong Oracle - Oracle căn bản

Nếu bạn muốn thêm nhiều điều kiện vào WHERE thì chỉ cần sử dụng toán tử AND hoặc OR, đây là hai toán tử thường dùng nhất. Ví dụ bạn muốn tìm đơn hàng của khách hàng "Nguyễn Văn Cường" và khách hàng này phải ở "ĐăkLăk" thì sẽ sử dụng toán tử AND. name = "Nguyễn Văn Cường" AND province = ...

Tác giả: Trần Trung Dũng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

ìm hiểu Subquery trong Oracle - Oracle căn bản

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một phần khá hay đó là subquery trong Oracle. Subquery hay còn gọi là truy vấn con, nghĩa là bạn sẽ tạo ra những truy vấn nhỏ để đưa nó vào truy vấn cha. 1. Subquery trong Oracle Như các bạn biết lệnh SELECT sẽ trả về một bảng dữ liệu mới, bảng này sẽ ...

Tác giả: Trần Trung Dũng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Xử lý trùng tên với AS trong Oracle - Oracle căn bản

Khi thiết kế database rất nhiều tường hợp sử dụng trùng tên column, nhất là khóa chính và khóa ngoại thường sẽ trùng nhau, vì vậy trong các câu truy vấn nến bị trùng tên thì bạn nên sử dụng AS để đổi tên nhé. Bạn có thể đổi tên column, tên table đều được. 1. Toán tử AS trong Oracle Lệnh ...

Tác giả: Trần Trung Dũng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Lệnh Truncate Table trong Oracle - Oracle căn bản

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu một lệnh có chức năng tương tự như lệnh delete đó là lệnh truncate. Lệnh Truncate sẽ xóa toàn bộ các records có trong bảng, điều này đồng nghĩa với bạn sử dụng lệnh delete không nhập điều kiện xóa. Câu hỏi đặt ra là tại sao ta không sử dụng lệnh Delete mà lại sử dụng ...

Tác giả: Trần Trung Dũng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Lệnh Delete trong Oracle - Oracle căn bản

Như vậy là mình đã giới thiệu xong các lệnh Select, Insert và Update, vậy thì trong bài này mình sẽ giới thiệu một lệnh cũng hay dùng trong Oracle, đó là lệnh xóa delete, lệnh này sẽ xóa dữ liệu theo một điều kiện nhất định. 1. Cú pháp lệnh Delete trong Oracle Cú pháp của lệnh delete như sau: ...

Tác giả: Trần Trung Dũng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Lệnh Update trong Oracle - Oracle căn bản

Trong Oracle lệnh Update dùng để cập nhật dữ liệu trong một bảng theo một điều kiện nào đó. Ví dụ trong bảng sinh viên sẽ có danh sách các sinh viên, nếu bạn muốn cập nhật năm sinh của sinh viên có tên Nguyễn Văn Cường thì có thể sử dụng lệnh update. 1. Cú pháp lệnh Update trong Oracle Dưới ...

Tác giả: Trần Trung Dũng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Lệnh INSERT trong Oracle - Oracle căn bản

Lệnh INSERT dùng để thêm dữ liệu vào bảng, lệnh này được sử dụng nhiều nhất khi thao tác với cơ sở dữ liệu Oracle. Chúng ta có hai các thêm record đó là thêm một record bằng lệnh INSERT và nhiều record bằng lệnh INSERT ALL. 1. Lệnh Insert trong ...

Tác giả: Trần Trung Dũng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa
< 1 2 3 4 5 6 7 .. > >>