Câu hỏi của Quang Trung

Beginner xin kinh nghiệm về đường lối học Unity

Em là sinh viên năm 3, đang tự mày mò về unity ạ. Hiện tại thì em đang tham gia 1 khóa C# và học 1 khóa trên ucademy làm vài project Unity nhỏ . Trước mắt là như vậy nhưng sau đó em vẫn khá mù mịt chưa biết nên học những kĩ năng gì , để có thể đủ điều kiện đi thực tập một cách nhanh nhất ạ. Em ...

Quang Trung viết 00:26 ngày 01/10/2018 chỉnh sửa
1