Bài 05: Tạo Project cho chuyên đề học NodeJS

Để tiện cho việc viết bài lẫn việc học của các bạn thì trong bài này mình sẽ ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:23 ngày 03/08/2018

Bài 03: Tìm hiểu Element trong XML

XML Element chúng ta đã sử dụng rất nhiều ở các ví dụ trước. Tuy nhiên ta chưa bàn tới vấn đề cú pháp và quy tắc chúng khi đặt tên cho nó, vì vậy ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:23 ngày 03/08/2018

Bài 05: XML và các hệ quản trị CSDL (MySQL)

XML cũng là một dạng lưu trữ dữ liệu nhưng có điểm khác là nó lưu trữ trên file nên đối với những ứng dụng lớn vài triệu records thì rất khó để ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:22 ngày 03/08/2018

Bài 07: Tìm hiểu CDATA trong XML

Bài này ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng CDATA để giữ nguyên văn bản trong các thẻ XML, đây là một chức năng khá quan trọng giúp file XML không bị lỗi ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:22 ngày 03/08/2018

Bài 12: Mã hóa chuỗi trong NodeJS với module CryptTo-JS

Đôi khi bạn muốn mã hóa thông tin trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu để thông tin được an toàn hơn. Ví dụ khi bạn thiết lập mật khẩu cho User thì bạn ...

Hoàng Hải Đăng viết 10:22 ngày 03/08/2018

Bài 04: JSON và Object trong Javascript

Như ta biết object trong Javascript là một kiểu dữ liệu được lưu trữ dạng key : value, điều này khá giống với cấu trúc của chuỗi JSON. Vậy liệu ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:22 ngày 03/08/2018

Bài 07: Chương trình quản lý học sinh trong NodeJS

Như vậy ở bài thứ 5 mình đã giới thiệu sơ lược cách hoạt động của Module ...

Bùi Văn Nam viết 10:21 ngày 03/08/2018

Bài 08: Giới thiệu module Yargs trong NodeJS

Trong bài này mình sẽ tìm hiểu đến một module rất hữu ích trong việc lấy dữ ...

Bùi Văn Nam viết 10:21 ngày 03/08/2018

Bài 10: Áp dụng Yargs NodeJS vào ứng dụng quản lý học sinh

Như vậy là bạn đã hiểu được phần nào về module Yargs và các cấu hình options ...

Bùi Văn Nam viết 10:21 ngày 03/08/2018

Bài 03: Cách sử dụng Window Command Line

Vì trong Series học NodeJS này mình hướng dẫn chủ yếu trên hệ điều hành ...

Bùi Văn Nam viết 10:21 ngày 03/08/2018

Bài 01: XML là gì? Cú pháp căn bản của XML

Ngoài cách lưu trữ dữ liệu trong các hệ quản trị CSDL ra thì bạn có thể lưu trữ dữ liệu trong file TXT, file JSON hay file XML đều được. Tuy nhiên ...

Hoàng Hải Đăng viết 10:20 ngày 03/08/2018

Bài 02: Học mongodb online với mongolab.com và Robomongo

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu được khái niệm mongodb là gì rồi nên để hâm nóng serie này thì trong bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn một ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:20 ngày 03/08/2018

Bài 06: Node-persist - Local Storage trên Server

Để lưu trữ dữ liệu tạm thời thì trong Javascript HTML5 có khái niệm ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:20 ngày 03/08/2018

Các quyền truy cập file và folder trên Linux

Hai bài trước chúng ta đã tìm hiểu về hệ thống file, thư mục trên linux. Trong bài này mình sẽ tiếp tục trình bày về vấn đề quyền truy cập file. ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:19 ngày 03/08/2018

Đường ống (Pipe) và lọc (Filter) kết quả trên Linux

Bài này mình giải thích cơ chế đường ống và lọc kết quả trên linux. Sau đó là các ví dụ cách dùng thông dụng cho các lệnh liên quan như grep, sort ...

Bùi Văn Nam viết 10:19 ngày 03/08/2018

Quản lý thư mục trên Linux

Bài trước mình trình bày cách quản lý file trên Linux, trong bài này mình tiếp tục giới thiệu cách quản lý thư mục trên Linux. 1. Hệ thống ...

Hoàng Hải Đăng viết 10:19 ngày 03/08/2018

Quản lý file trên Linux

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách quản lý file trên Linux, các thao tác xem, tạo mới hay sửa, xóa file. Đó là những thao tác cơ bản nhất khi ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:19 ngày 03/08/2018

Biến môi trường trên Linux

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu quyền truy cập file. Trong bài này mình sẽ trình bày thế nào là biến môi trường trên Linux, sau đó chúng ta sẽ lần ...

Bùi Văn Nam viết 10:18 ngày 03/08/2018

Bài 01: NodeJS là gì?

Dạo này lướt Facebook toàn thấy chủ đề về nên học gì vào năm 2016 và các câu trả lời chủ yếu là NodeJS, AngularJS, Phalcon FW, ... Nhưng với mình ...

Bùi Văn Nam viết 10:18 ngày 03/08/2018

Bài 05: JSON và ứng dụng trong Ajax

Mình đã có một serie học Ajax nói về việc kết hợp với JSON rồi nên bạn có thể tới link đó để xem chi tiết hơn, nên trong bài này mình sẽ nói một ...

Bùi Văn Nam viết 10:18 ngày 03/08/2018