10/10/2018, 13:34

Hỏi về lỗi trên website

Mình mới làm dự án đâu tay website: http://dongphucnguyenhuong.com/ nhưng đang gặp phải 1 vấn đề khi xem trên máy tính thì dòng chữ trong bài viết nó k bị cột bên phải che mât chữ nhưng khi xem trên diện thoại thì lại bị che mất mọi người ai biết cách nào trợ giúp m mới lượt ngươi truy cập trên di đong hiện nay cũng khá nhiều mà hiến thị bài viết trên di động hay bị cột bên phải che mất cả chữ không đọc được hết nội dung hay bị ngắt quảng, các bạn vào web của m xem bài tin tức ai biết chỉ giúp m với. cảm ơn nhiều
boysunflower viết 15:38 ngày 10/10/2018
Mình chụp hình ảnh nhưng ở đây m gửi hình đc! các bạn vào xem hộ trên web m với nhé
tinovietnam viết 15:45 ngày 10/10/2018
Được gửi bởi boysunflower
Mình mới làm dự án đâu tay website: http://dongphucnguyenhuong.com/ nhưng đang gặp phải 1 vấn đề khi xem trên máy tính thì dòng chữ trong bài viết nó k bị cột bên phải che mât chữ nhưng khi xem trên diện thoại thì lại bị che mất mọi người ai biết cách nào trợ giúp m mới lượt ngươi truy cập trên di đong hiện nay cũng khá nhiều mà hiến thị bài viết trên di động hay bị cột bên phải che mất cả chữ không đọc được hết nội dung hay bị ngắt quảng, các bạn vào web của m xem bài tin tức ai biết chỉ giúp m với. cảm ơn nhiều
Bác làm ơn chụp cái mành hình lại quăng lên đây cho anh em thảo luận, bác nói thế này khó hình dung quá.

Em đoán là do CSS có vấn đề, bác check lại CSS đi, dùng framework hay là tự code thế, tự code thì em thua.
phimyo viết 15:41 ngày 10/10/2018
Thuê freelancer họ sửa cho bạn ơi!
boysunflower viết 15:48 ngày 10/10/2018
em không up đc hình bác ạ, không biết là tài khoản e chưa đc up hay là em không tìm đc chỗ up nữa, 1 số bài thì trên máy tính cũng bị che nội dung 1 còn vào bàng điện thoại thì hâu như chũ đề bì tràn qua cột phải hêt khách không đọc được hêt nội dung, bác vào phẩn tin tức của e trên điện thoai là rõ.
boysunflower viết 15:36 ngày 10/10/2018
em tự thiết kế bác làm website bác ơi, hầu như e quản trị e chỉ mua host thôi, đợt vùa rồi đang tính nâng lên von VPS nhưng dùng thử nó hơi phúc tạp chưa tìm hiểu đc ,
boysunflower viết 15:48 ngày 10/10/2018
Không bác nào giúp dc ak
Donbee451 viết 15:42 ngày 10/10/2018
Tôi biết mọi người có thể không cmt để cái cmt của tôi được là cmt cuối cùng nhưng rốt rốt cục chẳng ai hiểu cho tôi, tôi không biết phải nói sao.
hoang_philong viết 15:36 ngày 10/10/2018
đơn giản là resposive nếu chưa quen với nó thì hãy thiết kế luôn cho 1 trang dành cho di động ví dụ: m.dongphucnguyenhuong.com chẳng hạn

Được gửi bởi boysunflower
Không bác nào giúp dc akboysunflower viết 15:37 ngày 10/10/2018
Được gửi bởi Donbee451
Tôi biết mọi người có thể không cmt để cái cmt của tôi được là cmt cuối cùng nhưng rốt rốt cục chẳng ai hiểu cho tôi, tôi không biết phải nói sao.
ý bác là ntn nhỉ?
Bài liên quan

Cần giúp đỡ thuật toán xâu nhị phân n phần tử C

#include<stdio.h> void pr(int s[], int n); void trye(int i,int s[],int n); void pr(int s[], int n) { int i; for(i=0;i<=n;i++) printf("%d ",s[i]); printf(" "); } void trye(int i,int s[],int n) { int j; for(j=0;j<=1;j++) { s[i]=j; if(i==n) pr(s,n); else ...

Nguyễn Lân viết 12:00 ngày 01/10/2018

Tham số dòng lệnh trong bash shell

mọi người cho mình hỏi mình đang học về bash shell và ở phần tham số dòng lệnh có phần định nghĩa: Tham số lệnh là gì? Tham số lệnh Giả sử ta có script tên myself , để thực thi script này ta cần truyền vào 2 tham số như sau : $ myself one two Trong đó myself là tên script one ...

Nhật Minh viết 09:59 ngày 01/10/2018

Hỏi về đối tượng động

#include<iostream> #include<stdio.h> using namespace std; class SoPhuc { private: float a,b; public: void nhap(); void hien(); }; int main() { int n; cout<<" So luong so phuc la: ";cin>>n; SoPhuc *sp= new SoPhuc[n]; for(int i=0;i<n;i++) { cou ...

Bùi Thế Hùng viết 09:03 ngày 01/10/2018

The data reader is incompatible with the specified?

Xin chào mọi người, Mình có 1 vấn đề như sau: Project của mình sử dụng database và có 2 bảng (sử dụng ADO.NET Entity Framework): Mình có 1 stored procedure để lọc kết quả trộn từ 2 bảng trên: CREATE PROCEDURE [dbo].[SP_SELECT] AS BEGIN SELECT ...

Hoàng Việt viết 01:02 ngày 01/10/2018

Thuật toán sinh tập con của một chuỗi các thuộc tính!

Chào các sư huynh/ sư tỷ! Em đang nghiêng cứu về thuật toán sinh tập con của một chuỗi các ký tự cho trước! VD: nhập ABCD sẽ sinh 15 tập con(2^4=16-1(tập rỗng)=15): A, B, C, D, AB, AC, AD, BC, BD, CD, ABC… Ý tưởng của em là sẽ dùng con trỏ duyệt từng ký tự, sử dụng lệnh rẽ nhánh để thực hiện, ...

Huynh Nguyen viết 01:00 ngày 01/10/2018
0