09/10/2018, 18:11

Loi khi chen HTML code vao forum PHP!!

Hien em dang dung forum vbulletin 3.0 Gamma. Khi chen them doan code :

"<script language="Javascript" src="http://62.146.218.75/p_script.php?u=2529" type="text/javascript"></script>"

len dau cua file index.php thi khi log out va login lai bi loi sau:

Unable to add cookies, header already sent.
File: /home/svbreme/public_html/index.php
Line: 3

Ai biet sua the nao xin giup voi!!!
pixelart viết 20:21 ngày 09/10/2018
Mình ko rành VBB , nhưng nếu chèn HTML vào code php thì cho vào trong tab echo ""; bạn thử cho cái này vào xem sao ?

echo "<script language='Javascript' src='http://62.146.218.75/p_script.php?u=2529' type='text/javascript'></script>";
boyht viết 20:16 ngày 09/10/2018
Ko được bạn a! Mình chèn đoạn code bạn đưa vào phần trên cùng của file index.php nhưng nó chỉ hiện ra "echo ;" . Có ai biết giúp mình với.
normal viết 20:27 ngày 09/10/2018
<?php echo "<script language='Javascript' src='http://62.146.218.75/p_script.php?u=2529' type='text/javascript'></script>"; ?>
QueenRock viết 20:13 ngày 09/10/2018
ặc, code php phải đặt trong thẻ của php chứ
<?php
// code code code
?>
closeyoureyes viết 20:16 ngày 09/10/2018
He he,có thể cái đó liên quan đến 1 vấn đề gọi là session. Khi bạn sử dụng session thì trước đoạn mã gọi sessionstart không được phép hiển thị bất kỳ thứ gì lên trang web . Có thể vị trí bạn chèn dòng lệnh đó nằm trước câu lện sessionstart (thường thì câu lệnh này được chứa trong 1 file php nào đó rồi được include vào), đồng thời cái file php mà bạn chèn vào lại có câu lệnh hiển thị dạng echo hay printf, nên nó sẽ báo lỗi trên
closeyoureyes viết 20:17 ngày 09/10/2018
Một vấn đề khác cũng tương tự là cái lệnh header(url) của php scrịpt Nó dùng để chuyển đến 1 file khác . Nó cũng yêu cầu không có một xâu ký tự nào được hiện ra bởi echo hoặc printf trước khi gọi nọ Do vậy bạn cũng thử kiểm tra lại vị trí của dòng lệnh header(...) nếu cọ
Bài liên quan

Ruby dùng để làm gì

Xin chào, em mới tìm về ruby. Theo như internet nói là ruby dùng làm wđh app. Vậy nó còn công dụng khác không. Thanks

Hien Nguyen viết 12:24 ngày 01/10/2018

Hỏi về câu lệnh với new trong Java

Em không hiểu chỗ new CD() trong lệnh st.ThemCD(new CD()); Ai giải thích giải thích giùm em vs ạ~ //Contructor chưa các biến của class CD public CD(int maCD, int soBaiHat, String tuaCD, String caSi, double giaThanh) { super(); this.maCD = maCD; this.soBaiHat = soBaiHat; this.tuaCD = ...

Phan Vũ viết 11:29 ngày 01/10/2018

0 - Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python

#Tổng quan ngôn ngữ Python NGÔN NGỮ PYTHON được Guido van Rossum tạo ra cuối năm 1990 . Python khá giống Perl, Ruby, Scheme, Smalltalk và Tcl. Python được phát triển trong một dự án mã mở do một tổ chức phi lợi nhuận Python Software Foundation quản lý. Python được phát triển để ...

Henry viết 11:28 ngày 01/10/2018

Bí ý tưởng lập trình

Ai có ý tưởng lập trình nào hay có thể cho e vài ví dụ k ạ, áp dụng vào thực tế càng tốt

Luong Ngoc Minh viết 01:02 ngày 01/10/2018

Miền giá trị của int

kkk.PNG 1621x188 15.6 KB int có 2 miền giá trị vậy khi nào dùng 32767, khi nào dùng 2147483647 ? Nếu khai bào bình thường thì biến sẽ nhận miền giá trị nào ạ ? (VD: int a;). Em thì nghĩ 32767 dùng trong ±*/ còn 2147483647 thì dùng trong biến đếm. Không biết có đúng ko ạ ?

Chicken_Rookie viết 01:02 ngày 01/10/2018
0